Daftar Unifi Streamyx Broadband Malaysia – 0132540003

F.A.Q

Apakah TMNET STREAMYX?
TMNET STREAMYX adalah perkhidmatan akses Internet jalur lebar berkelajuan tinggi yang  ‘sentiasa’ menyediakan sambungan ke Internet dengan kelajuan jalur lebar dari 512K sehingga sehingga 4Mbps. Dengan rangkaian jalur lebar kelajuan tinggi, perkhidmatan ini adalah ideal untuk menyokong penggunaan applikasi jalur lebar seperti, Web Hosting, video streaming, e-dagang, pembelajaran jarak dan lain-lain.
Apakah teknologi yang digunakan?
Teknologi yang digunakan untuk TMNET STREAMYX ialah xDSL. Jenis-jenis xDSL yang di pilih untuk menyokong  rangkaian TMNET STREAMYX adalah teknologi ADSL dan SDSL.

Berapa kepantasan TMNET STREAMYX?
Berbagai pakej dari kelajuan akses internet 512K sehingga 4Mbps dan ia adalah atas dasar usaha terbaik.

 

Bagaimana untuk melangganTMNET STREAMYX?
Anda boleh memuat turun borang pendaftaran yang terdapat di laman web daftarunifi.my ruangan DAFTAR STREAMYX SEKARANG! dan menghantar permohonan anda seperti yang diarahkan.


Saya pemohon untuk premis perniagaan. Bolehkah saya memohon untuk pakej asas TMNET STREAMYX?
Tidak.  TMNET STREAMYX adalah pakej yang boleh dilanggan oleh pemohon peribadi sahaja. Pemohon untuk premis perniagaan boleh memohon untuk Business Broadband.

 

Berapa banyak yang perlu saya bayar?
Untuk mengetahui lanjut mengenai pakej TMNET STREAMYX, sila klik pada pautan Pakej Kediaman.

 

Di mana boleh saya membayar bil TMNET STREAMYX saya?
Anda boleh membayar bil anda di TMpoint atau mana-mana cawanganTM Net. Anda juga boleh membayar secara online melalui https://tmbill.tm.net.my/

Apa yang akan berlaku jika saya menerima panggilan semasa mengakses Internet?
Anda boleh menjawab panggilan seperti biasa. Perkhidmatan akses internet tidak akan terganggu bila satu set telefon anda disambungkan ke penapis mikro, yang akan memisahkan isyarat suara dan data. Syarat di atas hanya berkenaan untuk pelanggan ADSL sahaja. SDSL tidak menyokong talian telefon.

Apakah tempoh langganan minimum TMNET STREAMYX?
Anda perlu melanggan perkhidmatan TMNET STREAMYX pada tempoh minimum 1 (SATU) tahun. Jika anda membatalkan akaun anda dalam Tempoh Langganan minimum, anda hendaklah bertanggungjawab bagi fi yang boleh dikenakan untuk perkhidmatan pada baki Tempoh Langganan Minimum.

Bolehkah saya mempunyai lebih daripada satu sambungan  STREAMYX ke premis saya?
Ya, selagi anda mempunyai talian telefon tambahan kerana setiap sambungan tmnet streamyx memerlukan satu telefon talian tetap.

Apakah perbezaan di antara ADSL dan SDSL?
ADSL bermaksud Asymmetrical Digital Subscriber Line . Ia membolehkan anda untuk mengakses internet  dan menggunakan telefon atau faks secara serentak (pada masa yang sama). SDSL pula bermaksud Simetri Digital Subscriber Line. Perbezaan di antara ADSL dan SDSL ialah ;ADSL mempunyai huluan dan hiliran yang berbeza kadar pemindahan data (hulu yang lebih tinggi daripada hiliran) manakala SDSL menawarkan pelanggan jalur lebar simetri huluan dan hiliran (contoh pakej SDSL 1.5Mbps menawarkan pelanggan 1.5 mbps kelajuan hiliran serta kelajuan 1.5Mbps hulu). Secara teknikal, SDSL juga tidak membenarkan suara / faks (PSTN) pada wayar tembaga yang sama.

Apakah perbezaan antara sambungan xDSL dan sambungan Dial-up?
xDSL tidak mendail untuk pertukaran telefon suis awam, ia menghubungkan pelanggan terus ke Internet. Ia dipasang kepada nombor telefon yang diberikan apabila anda memohon untuk perkhidmatan. Sebaliknya, dial-up modem boleh digunakan pada mana-mana premis untuk log masuk ke tmnet.

Apakah perbezaan antara teknologi xDSL dan ISDN?
ISDN membolehkan anda menyambungkan banyak ciri-ciri digital yang berbeza, seperti PABX dan faks digital. ISDN memerlukan anda mempunyai talian telefon khas (iaitu anda perlu melakukan pendawaian baru) manakala xDSL tidak (menggunakan talian tembaga sedia ada di premis anda). ISDN adalah perkhidmatan dial-up manakala xDSL adalah sambungan sentiasa ada. Juga terdapat julat luas bandwidth yang tersedia untuk xDSL (antara 384kbps hingga 2Mbps) berbanding ISDN yang hanya mempunyai rangkaian lebar jalur yang terhad.

Apakah perbezaan di antara Barisan xDSL dan Leased Line?
Leased Line pengguna menyambung dari satu titik ke titik tanpa berkongsi saluran dengan pengguna Internet yang lain dan juga tanpa sekatan jarak. Selaras dengan itu dipajak menawarkan keselamatan yang lebih baik dengan perkhidmatan biasanya antara dari 64Kbps ke 2Mbps. Leased Line sangat mahal berbanding xDSL. xDSL bagaimanapun adalah lebih mudah untuk dipasang di premis pelanggan. xDSL dikategorikan sebagai perkhidmatan usaha terbaik manakala Leased Line adalah perkhidmatan jalur lebar perdana atau perkhidmatan jalur lebar yang dijamin.

Apakah keperluan minimum yang diperlukan untuk memohon TMNET STREAMYX?
Untuk komputer Windows OS, anda perlu mempunyai PC dengan pemproses Pentium minimum dan 32MB RAM. Windows 95 (disarankan Windows 98), sistem operasi Windows XP atau Windows NT, 2.1GB Hard Disk (mempunyai 20MB ruang cakera keras belum digunakan) dan Network Interface Card (NIC).

Untuk komputer MAC OS , anda perlu mempunyai Kuasa PC Macintosh dengan sistem 7.6.1 atau terkini 32 Mb RAM, mempunyai 10 Mb ruang cakera keras belum di gunakan, Ethernet port, Mac OS X versi 10.1.2 ke atas (Nota: Versi Rendah tidak disokong pada masa ini)
Juga kursus, anda perlu mempunyai talian telefon yang aktif untuk menyambung modem TMNET STREAMYX.

Adakah saya perlu modem khas?
Ya. Anda perlu menggunakan DSL modem yang disahkan, serasi dengan Business Broadband yang boleh dibeli dari cawangan TM berdekatan anda.

Adakah saya perlu untuk membeli modem?
TM Net akan menyediakan modem xDSL untuk pelanggan yang melanggan Streamyx Basic dengan pakej modem, pakej Streamyx Enterprise dan pakej Korporat Streamyx. Modem yang diluluskan oleh TM Net akan bersesuaian dengan TMNET STREAMYX.

Nota: Selepas penamatan TMNET STREAMYX, pelanggan perlu memulangkan modem yang disediakan / splitter / penapis mikro TMpoint.  TM Net akan mengenakan caj bagi modem / splitter / penapis mikro jika tidak dipulangkan.
Untuk pakej tanpa  modem Streamyx Basic, TM Net tidak akan menyediakan modem.  Pelanggan perlu membeli modem, splitter & penapis mikro. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jualan Telekom & Services Sendirian Berhad (TSSSB) Pusat Perkhidmatan di 03-22971200 ext 261 atau 255 atau sila rujuk kepada Certified Senarai Modem DSL untuk senarai modem yang serasi dengan TMNET STREAMYX yang boleh dibeli dari kedai berhampiran anda .

Adakah saya memerlukan talian telefon yang baru?
Untuk carian ADSL Streamyx tmnet, anda boleh menggunakan talian telefon yang sedia ada anda. Bagi tmnet Streamyx SDSL, anda memerlukan garis tembaga baru (kakitangan TM akan memohon untuk anda apabila permohonan perkhidmatan).

Adakah saya perlu pendawaian tambahan di rumah / pejabat saya?
TMNET STREAMYX akan dipasang di mana talian telefon ditamatkan. Anda perlu melakukan pendawaian tambahan yang untuk menggunakan perkhidmatan tersebut pada bahagian lain premis daripada di mana talian telefon ditamatkan pada kos anda sendiri.

Adakah saya perlu memasang kad rangkaian?
Yang bergantung pada modem yang anda gunakan. Jika anda menggunakan modem ethernet, anda akan memerlukan kad rangkaian. Jika anda mempunyai modem USB, maka anda tidak akan memerlukan kad rangkaian dalam sistem komputer anda.

Apakah ruang peti mel / kapasiti yang diperuntukkan bagi panduan e-mel tmnet streamyx ?
TM Net telah menaik taraf ruang peti mel pengguna tmnet streamyx dari 4M ke 10M.  Anda boleh menaik taraf peti mel anda dari 4M untuk 10M secara PERCUMA melalui laman web di https://tmbill.tm.net.my

Bolehkah saya menikmati tmnet streamyx jika talian telefon saya menggunakan sambungan gentian?
Ya. Anda masih boleh memohon untuk TMNET STREAMYX walaupun talian telefon anda menggunakan sambungan gentian. Walau bagaimanapun, perkhidmatan ini hanya terdapat di kawasan terpilih.

Leave a Reply